Agenda

Schenk mir eine Geschichte in Somalisch

  • 09.12.2023 14:00 - 15:30

Jugendbibliothek Olten

Eltern und Kinder treffen sich regelmässig zu Geschichten und Spiel in ihrer Erstsprache.

Adiga iyo ciyaalkaadu isla raadiya buugaagta sheekooyinka iyo kuwa sawirada leh!
Si wadajir ula dhageyso una sheekee ciyaalkada, la daawo buugaagta sawirada leeh, isla ciyaara, isla heesa iyo waxyaabo farshaxan ah isla sameya. Waxaa lagu martiqadayaa Waaliddiinta, ayeeyooyinka iyo awooweyasha, sido kale dadka ciyalka ka masuulka ah oo caruurta da‘doodu u dhaxayso 2 iyo 5 jiir. Meesha galitankedu waa bilaash.
«Sheeko hadiya ahaan ii sii» waxaad waalidiinta ku kaalmaysaa sidey caruurtooda ugu dhiirigalin lahaayeen afkooda hooyo. Tani waxay utahay ilmaha furaha aduunka. Markuu ilmuhu kala aragti duwan ama fikrado kala duwan ku muujin karo luqadiisa hooyo, tani waxay si sahlan ugu fududeneysaa ilmuhu inuu luuqad labaad si sahlan ubarto tusaale ahaan sida afjarmalka.

Adiga iyo? Sabah Hersi Diriye, 076 543 54 50

Jugendbibliothek, Dornacherstrasse 1